Töökindlus - SLA

Teenust valides on oluline teada, millisele kvaliteedile see vastab. SLA (Service Level Agreement) on teenuse pakkuja ja kasutaja vaheline leping, mis fikseerib teenuse kvaliteedinäitajad. Näiteks internetiühenduse pakkujad kasutavad ühe SLA näitajana alla- ja üleslaadimise kiirust ning teenuse kättesaadavust. Pilveteenuse SLA näitab teenuse garanteeritud kättesaadavust aastas.

Rääkides süsteemi kättesaadavusest, viidatakse sageli  "üheksate süsteemile". Üheksate süsteemis loetakse, mitu üheksat on järjest.

SLA % Downtime aastas *  Downtime kuus **  Downtime nädalas  
90% ("üks üheksa") 36.5 päeva 72 tundi 16.8 tundi
95% 18.25 päeva 36 tundi 8.4 tundi
98% 7.30 päeva 14.4 tundi 3.36 tundi
99% ("kaks üheksat") 3.65 päeva 7.20 tundi 1.68 tundi
99.5% 1.83 päeva 3.60 tundi 50.4 minutit
99.8% 17.52 tundi 86.23 minutit 20.16 minutit
99.9% ("kolm üheksat") 8.76 tundi 43.2 minutit 10.1 minutit 
99.95% 4.38 tundi 21.56 minutit 5.04 minutit
99,98% - Termnet 1.75 tundi 8.64 minutit 2.01 minutit

* 1 aasta = 365 päeva
** 1 kuu =  30 päeva

 

 

Kindla kvaliteediga teenuse osutamiseks sõlmitakse teenuse taseme leping, milles fikseeritakse teenuse kvaliteedi näitajad. Klient saab näitajaid jälgida, kas ise serverit monitoorides või logide põhjal koostatud perioodiliste kokkuvõtetega tutvudes.  

vInfra masinate teenuse kvaliteet

Teenuse kvaliteeti, 99,98%, ei saa garanteerida ilma kvaliteetse ja töökindla infrastruktuurita. Kindlustamaks kvaliteetset teenust, rakendame järgnevaid meetmeid:

  • Virtualiseerimine - virtuaalserver tehakse füüsilisest serverist sõltumatuks.
  • Serverite dubleerimine - füüsilise serveri hoolduse ajaks viiakse virtuaalmasin, tööd seiskamata, teise füüsilisse serverisse.
  • Enterprise klassi kettasüsteemid - tagavad kiiruse ja töökindluse.
  • Dubleeritud võrguseadmed ja ühendused - ühendused ei sõltu ühest seadmest või ühendusest.
  • Dubleeritud füüsiline infrastruktuur, toited, UPS-d, generaatorid ja jahutus.
  • Kvaliteedi kontroll - pidev monitooring ja veateavitus.