Maksumus - TCO

Äriprotsesse toetava tarkvara soetamisega kaasneb enamasti vajadus töökindla serveri järele. Enne serveri hankimist tasub kaaluda erinevaid variante - kas investeerida oma serverisse või kasutada serveriteenust? Otsustamisel on abiks serveri omamise kogukulude (TCO) ja tasuvusaja (ROI) väljaselgitamine ning virtuaalserveri teenuse hindadega võrdlemine.   

Server on kallim kui teenus - TCO (Total Cost of Ownership)

Serveri omamine ei tähenda ainult füüsilise serveri ostmist, vaid ka serverile vajaliku infrastruktuuri loomist-haldust ja komponentide uuendamist. IDC (International Data Corporation) andmetel moodustab kolme esimese kasutusaasta jooksul serveri enda hind ainult 25% serveriga seotud kuludest, ülejäänud 75% on kulud infrastruktuurile. Serveri kasutuselevõtuga kaasnevad suured ühekordsed investeeringud, aja möödudes tekivad ja kasvavad kulutused varuosadele ja tarkvarauuendustele. Ei tasu ka unustada, et füüsilised serverid vajavad eraldi ruumi või kohta, mille eest tuleb samuti maksta.

Serveri tööks vajalik infrastruktuur:

  • elektritoite tagamise süsteemid (UPSid)
  • jahutuskonditsioneerid
  • switchid (töökindluse tagamiseks dubleeritud)
  • tulemüürid (töökindluse tagamiseks dubleeritud)
  • kaablid
  • riistvara uuendamine
  • serveri seadistamine
  • serveriruumi väljaehitamine ja ekspluatatsioon
  • elekter (server ise, võrguseadmed, konditsioneerid)
  • staatiline IP aadress ja internetiühendus (soovitav töökindluse tagamiseks dubleerida) 

Olenevalt vajalikust töökindlusest võivad nii alginvesteering kui ülalpidamiskulud olla väga suured. Kui arvestada lisaks, et suurem osa 'omaserveritest' töötab enamasti alla 10% võimsusega, siis tasub võimaliku alternatiivina kaaluda virtuaalserveri renti. 

vInfra teenus vs füüsiline server

vInfra teenuse ja füüsilise serveri kasutusvõimalused on samad. Kuid vInfra teenuse puhul jäävad ära serveri ja infrastruktuuri soetamiskulud. Samuti ei ole vaja investeerida riistvara uuendusse ja haldusse. Täiendava kuluna tuleb 'omaserveri' puhul arvestada uue füüsilise serveri seadistusteenuse sisseostmisega. See väljaminek vInfra klientidel puudub. 'Omaserveri' pidamisel kalliks kujunev kiire internetiühendus sisaldub vInfra hinnas. 

Äriklassi füüsilise serveri soetamise investeeringute orienteeruv maht võrreldes vInfra teenusega:

  Füüsilise infrastruktuur vInfra
Server 3000 € hinna sees 
UPS 500 € hinna sees 
Konditsioneer 1000 € hinna sees 
Dubleeritud elektritoide sõltuvalt liitumislepingust hinna sees 
Varutoite generaator liiga kallis ühele serverile hinna sees 
Dubleeritud switchid 500 € hinna sees 
Dubleeritud tulemüürid 1300 €  hinna sees 
Valveseadmed 700 € hinna sees 
Tulekindlus (gaaskustutus) liiga kallis ühele serverile hinna sees 
Ehitusmaksumus 1500 € hinna sees 
KOKKU   8600 € 0 €

Füüsilise serveri igakuine kulu võrreldes serveriteenusega on enam-vähem samas suurusjärgus, varieerudes vastavalt valitud vInfra masinale:

400W võimsusega server Füüsiline server  vInfra
Elekter 25 € -
Staatiline IP 11 € -
Internet 2Mbit/s sünkroonühendus 83 € -
Serveri kuumakse - alates 64 €
KOKKU 119 €  alates 64 €